आपली भाषा निवडा: घरपोच ग्रंथसेवा


सद्गुरु सेवा प्रतीष्ठानची प्रकाशने


श्री गुरुदेवांच्या आठवणी - पुष्प १ ते पुष्प १० (भाषा- मराठी) 
आपले अलौकिक गुरुदेव - पुष्प १ ते पुष्प ३ (भाषा- मराठी)
Memories of Shree Gurudev - 1 - 2
श्री गुरुदेवांच्या आठवणी - पुष्प १ (भाषा- गुजराती) 
श्री गुरुदेवांच्या शिकवणीतील गूढ सूत्रे - पुष्प १ (भाषा- मराठी) 
भावपुष्पांजली (काव्यसंग्रह) - सौ. श्यामला सुरू (भाषा- मराठी) 
अलौकिक गुरुदेव (भाषा-मराठी व हिंदी)


आगामी प्रकाशने


श्री गुरुदेवांच्या आठवणी - पुष्प २ (भाषा- गुजराती)


श्री गुरुदेवांविषयी गुरुभक्तांनी लिहिलेले ग्रंथ

रामराय महात्म्य - डॉ. भिकुअण्णा खासनीस
श्रीगुरुगौरविका पुष्प १ व २ - संपादन प्रा. अ. म. सुरु, अनिल पाटणकर, भा. द. राव
सद्गुरु कळलेले आणी भावलेले - डॉ. विकास मांडके
सद्गुरु - डॉ. विकास मांडके
सद्गुरु श्री. रामकृष्ण क्षीरसागर महाराजांनी दाखवलेल्या वाटा - डॉ. विकास मांडके

।। श्री गुरुदेव दत्त ।।

Privacy Policy