आपली भाषा निवडा: घरपोच ग्रंथसेवा


श्री दत्त देवस्थान ट्रस्टची प्रकाशने


गुरुवाणी - पुष्प १ ते पुष्प १६ (भाषा- मराठी)
गुरुवाणी - पुष्प १ ते पुष्प ७ (भाषा- हिंदी)
गुरुवाणी - पुष्प १ ते पुष्प ६ (भाषा- गुजराती)
अमृतकलश - पुष्प १ ते पुष्प ८ (भाषा- मराठी)
धर्मदर्शन (भाषा- मराठी)
नित्य गुरुवाणी (भाषा- मराठी)
सदगुरू संवाद (भाषा- मराठी)
श्री रामकृष्ण उवाच (भाषा- मराठी)
त्रिकाल आरती संग्रह (भाषा- मराठी)
श्री रामराय महात्म्य (भाषा- मराठी)
श्रीगुरुचरित्र अवतरणीका (भाषा- मराठी)
प्रार्थना व स्तोत्र संग्रह (भाषा- मराठी)
गुरुगौरविका भाग १ व २ (भाषा- मराठी)
वेदचतुष्टय (भाषा- मराठी)
उपनिषदे (भाषा- मराठी)
भावसुगंध (भाषा- मराठी)
नारद भक्तीसुत्रे (भाषा- मराठी)
गुरुः साक्षात परब्रम्ह (भाषा- मराठी)
गुरुवचनामृत (भाषा- मराठी)
श्रीगुरुसेवा त्रेमासिक (भाषा- मराठी)
अमृतधारा (भाषा- मराठी)
Guruwani Volume 1 and 2 (Language - English)
Tasmai Shri (Language - English)
Guruve Nam: (Language - English)

अधिक माहितीसाठी संपर्क http://www.dattadevasthan.org


।। श्री गुरुदेव दत्त ।।

Privacy Policy